CEASE therapy er moderne homøopati.

 

CEASE therapy benyttes når der er bivirkninger fra vacciner eller medicin.

CEASE therapy er behandling med homøopatisk medicin. Homøopatisk medicin har altid det formål, at stimulere kroppen til at helbrede sig selv. Efter et bestemt system stimuleres kroppen til at bearbejde de symptomer, den har fået efter vaccine eller længerevarende medicinindtag. Symptomer er altid et signal fra koppen på, hvad der er galt. Når vi forstår kroppens sprog kan vi støtte kroppen i sin egen selv-helbredelse. Når medicin eller vaccine har forvoldt skade på kroppen, skal der specielle homøopatiske midler i brug, for det er en massiv og kemisk forvoldt skade, der er sket og kroppen kan sjældent selv genoprette balancen helt igen uden hjælp.

CEASE therapy er udviklet af Tinus Smits fordi han som læge og homøopat så vacciners indflydelse på udvikling af autisme og ADHD. CEASE er en forkortelse for ’Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression’. Han udviklede dette system og det har bred sig til hele verden, fordi der dersværre er stor brug for netop genoprettelse af helbredet efter vaccinationer, både børnevacciner, HVP og rejsevacciner – og det kan altså bruges til alle de bivirkninger der ses efter vaccine, ikke alene for autisme.

Børnevacciner har igennem årtier vist sig at give bivirkninger og HPV vaccinen er relativ ny, men har desværre vist sig også at give mange og alvorlige bivirkninger.

Udgangspunktet for behandlingen er derfor personens livshistorie med de påvirkninger, der kan have belastet gennem tiden. Forskellige vacciner giver forskellige bivirkninger. Der kan være flere forskellige vacciner, der har påvirket en person, men det er også muligt at gennemgå flere forløb med CEASE therapy.

Kroppen behøver tid til genfinde helbredet efter massive og intense symptomer, så der skal lidt tålmodighed til. Behandlingen forløber over flere måneder, og skal gentages et par gange hos de fleste. Hvor langt mod helbredelse vi når, er individuelt. For mange er der sket varig skade, men der vil opnås en forbedring af symptomerne.

Homøopatisk medicin er uden bivirkninger og kan benyttes, selvom der tages andre former for medicin, men hver enkelt tilfælde skal vurderes individuelt.